Service efter försäljning

Hur man hanterar problemprodukt

När kunden upptäckt att det finns problem med produkterna efter mottagna varor har vi en komplett process för att hantera kundklagomål.
Om du vill veta vår adapters kvalitetskontrollsystem, gå till "Kvalitet"

asbqeb

✧ Först och främst bör du informera oss om problemen med produkten, formatet kan vara rapport, textbeskrivning eller video via e-post.

✧ Säljteamet kommer att återkoppla problemet till kvalitetskontrollavdelningen när vi har tagit emot kundklagomålen.

✧ När kvalitetskontrollavdelningen fick klagomålsrapporten från säljteamet kommer QE-ingenjören att organisera produktionsavdelningen och kvalitetskontrollavdelningen för att bekräfta det defekta fenomenet enligt ovanstående process, ta reda på orsaken och förse kunden med en tillfredsställande lösning.